ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานบริการ (ช่างทั่วไป) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิก !