ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการฯ จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

ดูรายละเอียดประกาศ คลิก !