สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการใช้แผนเผชิญเหตุ

วันศุกร์ที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ในการใช้แผนเผชิญเหตุ โดยแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตอาการ ณ School  Isolation (หอประชุม  50  ปีฯ)  และกลุ่มเสี่ยงต่ำบนหอนอนบ้าน 4 เพื่อลดการแพร่ระบาดภายในหอนอน และโรงเรียน ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข แนะนำการเว้นระยะห่างของการจัดเตียง  การแยกของใช้  กำจัดขยะติดเชื้อในแต่ละบ้าน การทำความสะอาดบ้านพัก หอนอน  และการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

โดยได้รับความอนุเคราะห์ ทางเทศบาลเมืองสามพรานและโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)  ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด