ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมและได้มอบเงินกองทุนรักบี้สนับสนุน สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนับสนุนค่าอาหารว่าง ในการฝึกซ้อมขบวนพาเหรดและวงโยธวาทิต อีกทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนอาหารว่างให้กับคระครูและนักเรียน ในการแข่งขันรักบี้ประเพณี จำนวน 1,200 ชุด

โดย พ.ต.ต.สุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์