พิธีไหว้ครูรักบี้ฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2564

            วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นักกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีไหว้ครูรักบี้ฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และครูผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ที่ได้ถ่ายทอดวิชาทักษะ วินัยในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล อย่างสุภาพบุรุษ 
          โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ของโรงเรียน เข้าร่วมพิธี ณ  สนามกีฬาโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์