ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายศราวุธ รักดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเมืองกระบี่

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางนริศร กรุงกาญจนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ว่าที่ร้อยตรีหญิง จีรพรพจี ศรีเพชรเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายศราวุธ รักดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายอาทิตย์ บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ พร้อมด้วย นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร และ นายภานุกานต์ แดงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ