ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล , พนักงานบริการ(ช่างทั่วไป) ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ คลิก !