ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

รายละเอียดประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ คลิก ! ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖คลิก !