ขอขอบคุณ คุณครู ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ คุณครูเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 โรงเรียน  ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ คุณครู ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ คุณครูเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มอบภาพจิ๊กซอว์ ที่ท่านทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์