เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ (อัดสำเนา), พนักงานบริการ (ทำความสะอาดทั่วไป), พนักงานบริการ (ซักรีด), พนักงานบริการ (คนสวน), และพนักงานบริการ (ประจำสนามกีฬา) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๗

รายละเอียดประกาศฯ คลิก