รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในนามผู้เเทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !