รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เด็กชายปารุจ  โกยอัครเดช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับรางวัล  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต

รูปภาพเพิ่มเเติม คลิก !