ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ ๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้แทนครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ  ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !