พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่  3  มิถุนายน พ.ศ.  2565  เวลา  19.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน