พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 3  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี   โดย  นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

องค์กร ร่วมวางพานพุ่มถวายธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย นายสุวิทย์  แก้วค้า  กรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา นายสุเทพ  อบเชย  ผู้แทนครู คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ  พ.ต.ต.สุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 19) นายเฉลิมชัย  เพชรสน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 21)  นางแท่งทิพย์  วันเจริญพันธุ์  ตัวแทนครูอาวุโส ชมรมครูอาวุโส  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์