ผู้ปกครองนักเรียน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากาก KF 94

วันพฤหัสบดีที่  3 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 ผู้ปกครอง เด็กชายธิติพัทธ์  ทรงจิตสมบูรณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  บ้าน 1 มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (จำนวน  4  ลัง) และหน้ากาก KF 94  จำนวน 6  ลัง)  ให้ทางโรงเรียน  โดย  นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้รับมอบ  ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง