ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา

วันศุกร์ที่  2 ธันวาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา ณ  หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา