ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

วันศุกร์ที่   2 ธันวาคมพ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชกำจาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา  ณ  ห้องประชุมเกียรติยศหลวงพ่อแย้ม