พิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 2  ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นายถิรกิตติ์  สถิรกุล  นักเรียนเก่า  ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 1 เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจาก นายวีระพล ยิ่งเจริญ  อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายเวชสิทธิ  สุขมาก  นักเรียนเก่า  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น  4 นายฉัตรชัย  อินทุสุต  นักเรียนเก่า  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น  4  นายฉัตรชัย  เปล่งพานิช  นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น  9 พลตำรวจโท  กรไชย  คล้ายคลึง  นักเรียนเก่า  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น  15  นายเฉลิมชัย  เพชรสน นักเรียนเก่า  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น 21  และนายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเกียรติประดับแผงคอ ให้กับนักเรียนใหม่

   ในการนี้ นายถิรกิตติ์  สถิรกุล  นักเรียนเก่า  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 1 ประธานในพิธี   เป็นตัวแทนนักเรียนเก่า กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนทุกคน ให้รู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร และความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อจากนั้น นักเรียนเก่า นักเรียนใหม่ นักเรียนพรีเฟค และคณะครู ร่วมร้องเพลงโรงเรียน พร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปเพิ่มเติม คลิก !