การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน ของค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืนของค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก