การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร. ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก