การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ผู้บริหาร หัวหน้าครูบ้าน ครูบ้าน ครูหอนอนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ผู้บริหาร หัวหน้าครูบ้าน ครูบ้าน ครูหอนอนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก