ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล , พนักงานบริการ(ช่างทั่วไป) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ คลิก !