พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  พุทธศักราช 2566 โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้แทนองค์กร และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
องค์กรร่วมวางพานพุ่มถวายธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย นายถิรกิตติ์  สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา นายสุเทพ อบเชย ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ พ.ต.อ.ศุภชัชจ์  เปี่ยมมนัส อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายกสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  และ นายมูลเดช  เสมา ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ เพื่อแสดงออกถึงวามจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !