การแถลงข่าวและดำเนินการจับฉลากแบ่งสายการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครปฐม สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมแถลงข่าวและดำเนินการจับฉลากแบ่งสายการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ภาค 2 “นครปฐมเกมส์” ชนิดกีฬาฟุตบอล ทั้งประเภทชายและประเภทหญิงณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ภาค 2 ภาคตะวันตก
โดย  นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ซึ่งสถานที่การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย เป็นสนามกีฬาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนามกีฬาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และฟุตบอลหญิงเป็นสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2566 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 2 ไปแข่งขันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบมหกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรี “กาญจนบุรีเกมส์“ ในระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566  ต่อไป