ผู้ปกครองสนับสนุน ชุดวอร์มกีฬา พัดลม ถังน้ำแข็ง และเครื่องดื่ม

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  นางสาวขวัญชนก เสนาะพิน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครอง  เด็กชายธรรศ  พิมพ์ทอง นักเรียนชั้น ม.1 (บ้าน 3) ได้สนับสนุน ชุดวอร์มกีฬา  พัดลม ถังน้ำแข็ง และเครื่องดื่ม ให้กับนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้ฝึกซ้อม เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง