จัดกิจกรรมสูทกรรม ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมสูทกรรม  ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ ณ  บริเวณอาคารศูนย์กีฬา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !