ร่วมกิจกรรม “รฦก อัครศิลปิน องค์ภูบดินทร์ นวมินทร์มหาราชา” ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  1 ธันวาคม พ.ศ.  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย  นายจตุเมธ ชิดสูงเนิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียน  นำนักเรียนดนตรีไทย  ดนตรีสากลและทัศนศิลป์  ร่วมแสดงในกิจกรรม “รฦก อัครศิลปิน องค์ภูบดินทร์ นวมินทร์มหาราชา” ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โดยในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ครูช่างศิลปะ ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรม การเเสดงความสามารถของนักเรียนนาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย บรรเลงดนตรีสากล และแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ “น้อมรำลึกพระผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน”