วงโยธวาทิต โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบรรเลงในพิธีเปิด การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ (ปีที่ ๓๓) ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่  ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครู ผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียน ภ.ป.ร. ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมบรรเลงในพิธีเปิด การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน  “เอสโคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๑๐  (ปีที่  ๓๓)  ประจำปี  ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  ศูนย์ฝึกกีฬาและนันทนาการ  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  อาคาร ๖  ชั้น  ๔