คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรี ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น ๑๕