ผู้ปกครองเด็กชายธงชัย วิธิรวาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้าน 3 บริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 18.00 น. ผู้ปกครองเด็กชายธงชัย  วิธิรวาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้าน 3 บริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด ให้งานอนามัยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ขอบคุณท่านผู้ปกครอง มา ณ โอกาสนี้