การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการช่วยชีวิตผู้ป่วยสำลัก Choking

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะครู  เข้ารับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการช่วยชีวิตผู้ป่วยสำลัก Choking ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก