พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน “จากไปให้รฤก ราชพฤกษ์ช่อที่ ๕๓” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่  ๑  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๕  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน “จากไปให้รฤก  ราชพฤกษ์ช่อที่  ๕๓”  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุม อาคาร ๕๐  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์