“เวทีเสวนาการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “เวทีเสวนาการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครอง เพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนใช้ประกอบการตัดสินใจ เลือกแผนการเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดย  นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูถัมภ์  และผู้ปกครองที่สนใจ ร่วมรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live King’s College