กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

วันพุธที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดดำเนินการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระตามเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มสาระ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชิงถ้วยรางวัลมอบในงานวันเกียรติยศของโรงเรียน (รอบที่1) โดยส่งตัวแทนบ้าน ระดับชั้นละ 10 คน สถานที่แข่งดังนี้ ระดับชั้น ป.5, ป.6 ณ ห้องเรียนระดับชั้น ป.5 ระดับชั้น ม.1, ม.2  ณ ห้องเรียนระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.4, ม.5 ณ ห้องประชุมโสต ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย และระดับชั้น ม.3, ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !