พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่  13 ตุลาคม  พ.ศ.  2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565 โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ​ ในการนี้ผู้บริหาร​  คณะ​ครู​  นักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ​ และตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่า ​ ภ.ป.ร.​  ราชวิทยา​ลัย​  ในพระบรม​ราชูปถัมภ์​  เข้าร่วมในพิธี ณ ​ พระอุโบสถ ​ วัดบวรนิเวศ​วิหาร​  กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !