การอบรม Metaverse Go To School หลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงฯ

วันเสาร์ที่  18  มีนาคม พ.ศ.  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการอบรม  Metaverse GO To School หลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริง ด้วย Metaverse Spatial  ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้อง ICT 1  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !