งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2564 “30 กันยาคราใด ราชวิทย์ผลัดใบให้คิดถึง”

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2564 “30  กันยาคราใด ราชวิทย์ผลัดใบให้คิดถึง” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์