พิธีหล่อเทียน ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันเสาร์ที่ 29  มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยประกอบพิธีหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำต้นเทียน ถวายวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) วัดเดชานุสรณ์  และวัดสรรเพชญ โดย นางสาวสุกัญญา
สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีหล่อเทียน ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์