โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้ นายสิปปกร  บุนนาค หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และ นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่าง รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม โดยมี ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยาภัค อุ่นเอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา