ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันจันทร์ที่ ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้  นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำผู้แทนคณะผู้บริหาร และครู ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙  เมษายน ๒๕๖๗ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต