ผู้ปกครองเด็กชายนิธิกร วัฒนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บ้าน 4 มอบนมดีมอลต์ให้แก่นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 29  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ปกครองเด็กชายนิธิกร  วัฒนา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บ้าน 4  มอบนมดีมอลต์ ให้แก่นักเรียน จำนวน  12 ลัง โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุน  ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง