พิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้นในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผลงานละครสร้างสรรค์ ต่อต้านทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น ตอน วัฏจักรการโกง โดย นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายพลนชชา จักรเพ็ชร เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ ผู้แทน 10 โรงเรียนต้นแบบ ที่ได้รับการคัดเลือกมาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ “ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอร์รัปชั่น” ณ ห้างสรรพสินค้า MBK (มาบุญครอง) เขตปทุมวัน โดย กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ให้การสนับสนุน บริษัท เรืองทองกรุ๊ป จำกัด สร้างเครือข่ายเยาวชนไม่ทนคอรัปชั่นผ่านการแสดงละครสั้น ปีที่ 2