การประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลฯ

วันศุกร์ที่  28  มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้ ครูกัปปิย เล้าเจริญ และครูสิปปกร บุนนาค เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล เนื่องในอภิลักขิตสมัย  ครบ 200 ปี ทรงพระผนวช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร