การแข่งขันว่ายน้ำศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วม “การแข่งขันว่ายน้ำศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3” วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รุ่นอายุ 11 ปี
ด.ช.ร่มธรรม ลิ้มศักดิ์ศรี ป.5/2 (บ้าน 4) 1 เหรียญทอง  4เหรียญเงิน  1เหรียญทองแดง
ด.ช.นัธทวัฒน์ อาซัน ป.6/1 (บ้าน 2) 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 12 ปี
ด.ช.กันต์ ภักดีกลาง ป.6/1 (บ้าน 1) 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
ด.ช.ณฐาภพ เหมมัาน ป.6/3 (บ้าน 1) 1เหรียญทองแดง
ด.ช.ปิยวัชร์ ปฤษณารุณ ป.6/4 (บ้าน 1) 1 เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 13 ปี
ด.ช.นัทธพงศ์ สงวนสุด ม.1/1 (บ้าน 3)  1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
ด.ช.ฐิติวัชร์ สมสง่า ม.2/4 (บ้าน 1) 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ด.ช.ธรรศ พิมพ์ทอง ม.2/4 (บ้าน 3) 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทอง และถ้วยรางวัลบุคคล รุ่นอายุ 13 ปี ลำดับที่ 5

รุ่นอายุทั่วไป
ด.ช.อินทัช เจียรธราวานิช ม.3/1 (บ้าน 2) 1 เหรียญทองแดง
ด.ช.ปองคุณ ศิริวัฒนกุล ม.3/1 (บ้าน 1) 1 เหรียญทองแดง

รวม 2 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง  และถ้วยบุคคล รุ่นอายุ 13 ปี ลำดับที่ 5