เฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และเหรียญกระดานชนวน

วันอังคารที่ 26 มีนาคม  พ.ศ.  2567 เวลา 13.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าฯ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เป็นเวลา 30 ปี 20 ปี และเวลา 10 ปี เฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ การนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้แทนครู  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมเฝ้าด้วย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต