ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยมีผลการวัดระดับ A2 “Excellent”

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก