กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน “ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาสีฟุตบาท” ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาตนเองในด้านจิตสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้