ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบพิเศษ (๔ ชั้น) (อาคารหอนอนเด็กเล็ก) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๗

รายละเอียดประกาศฯ คลิก