การประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5/2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5/2567 โดย นายปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ประธานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค